• <bdo id="2ecmq"></bdo>
 • <noscript id="2ecmq"><blockquote id="2ecmq"></blockquote></noscript>
 • <code id="2ecmq"><label id="2ecmq"></label></code>
 • <code id="2ecmq"><samp id="2ecmq"></samp></code>
  <bdo id="2ecmq"></bdo>
 • <object id="2ecmq"><label id="2ecmq"></label></object>
 • <menu id="2ecmq"><samp id="2ecmq"></samp></menu>
 • <code id="2ecmq"></code><input id="2ecmq"><samp id="2ecmq"></samp></input>
  <code id="2ecmq"><label id="2ecmq"></label></code>
  <object id="2ecmq"></object>
 • <bdo id="2ecmq"></bdo>
  <bdo id="2ecmq"></bdo>
 • <code id="2ecmq"></code>
 • <code id="2ecmq"></code>
 • 网站颜色

  阅读全文

  日本语能力测试(JLPT) 试题结构
  [ 作者: 方舟教育 | 时间:2015/5/16 | 浏览:1674次 ]
  [ 关键词:日本语能力测试 日本语]
  N1N2考试分“语言知识文字词汇语法阅读”和“听力”2个科目N3N4N5考试分“语言知识文字词汇”“语言知识语法阅读”及“听力”3个科目满分均为180分
  测试科目与测试时间
  等级
  测试科目测试时间
  测试科目测试时间
  测试科目测试时间
  N1
  语言知识文字词汇语法阅读110分钟
  听力 60分钟
  N2
  语言知识文字词汇语法阅读105分钟
  听力 50分钟
  N3
  语言知识文字词汇 30分钟
  语言知识语法阅读 70分钟
  听力 40分钟
  N4
  语言知识文字词汇 30分钟
  语言知识语法阅读 60分钟
  听力 35分钟
  N5
  语言知识文字词汇 25分钟
  语言知识语法阅读 50分钟
  听力 30分钟
  N1与N2 由“语言知识文字词汇语法阅读”与“听力” 2个科目构成基准
  N3N4N5 由“语言知识文字词汇”“语言知识语法阅读”及“听力”3个科目构成基准
  [上一篇]日本语能力测试(JLPT) 报名对象 没有了

  快速导航

  淘宝官方旗舰店 在线报名 学员登录 在线提问

  热点新闻

  日本语能力测试(JLPT) 试题结构

  推荐新闻

  相关阅读

  日本语能力测试(JLPT) 成绩证书及合格
  日本语能力测试(JLPT) 证书用途
  日本语能力测试(JLPT) 试题结构

  019
 • <bdo id="2ecmq"></bdo>
 • <noscript id="2ecmq"><blockquote id="2ecmq"></blockquote></noscript>
 • <code id="2ecmq"><label id="2ecmq"></label></code>
 • <code id="2ecmq"><samp id="2ecmq"></samp></code>
  <bdo id="2ecmq"></bdo>
 • <object id="2ecmq"><label id="2ecmq"></label></object>
 • <menu id="2ecmq"><samp id="2ecmq"></samp></menu>
 • <code id="2ecmq"></code><input id="2ecmq"><samp id="2ecmq"></samp></input>
  <code id="2ecmq"><label id="2ecmq"></label></code>
  <object id="2ecmq"></object>
 • <bdo id="2ecmq"></bdo>
  <bdo id="2ecmq"></bdo>
 • <code id="2ecmq"></code>
 • <code id="2ecmq"></code>
 • <bdo id="2ecmq"></bdo>
 • <noscript id="2ecmq"><blockquote id="2ecmq"></blockquote></noscript>
 • <code id="2ecmq"><label id="2ecmq"></label></code>
 • <code id="2ecmq"><samp id="2ecmq"></samp></code>
  <bdo id="2ecmq"></bdo>
 • <object id="2ecmq"><label id="2ecmq"></label></object>
 • <menu id="2ecmq"><samp id="2ecmq"></samp></menu>
 • <code id="2ecmq"></code><input id="2ecmq"><samp id="2ecmq"></samp></input>
  <code id="2ecmq"><label id="2ecmq"></label></code>
  <object id="2ecmq"></object>
 • <bdo id="2ecmq"></bdo>
  <bdo id="2ecmq"></bdo>
 • <code id="2ecmq"></code>
 • <code id="2ecmq"></code>